Протокол 
фітосанітарних та інспекційних вимог
щодо експорту
кукурудзи з України до Китаю між 
Міністерством аграрної політики та продовольства України та

Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину 
Китайської Народної Республіки 

Для здійснення у безпечний спосіб експорту кукурудзи з України в Китайську Народну Республіку (далі – Китай), а також для забезпечення безпеки сільського господарства та екології у Китаї, на основі результатів аналізу ризиків ураження шкідливими організмами – pest risk analysis (PRA), Міністерство аграрної політики та продовольства України (що надалі іменується МАППУ) та Генеральна адміністрація нагляду за якістю, інспекції та карантину Китаю (що надалі іменується AQSIQ) обмінялись думками та досягли домовленостей щодо фітосанітарних вимог до кукурудзи з країною походження Україна, що викладені нижче.

Цей Протокол стосується виключно фітосанітарних вимог.

Стаття l

Під кукурудзою у цьому Протоколі розуміється кукурудзяне зерно, що виробляться в Україні та експортується в Китай на переробку і не в якості насіннєвого матеріалу.

Наукова назва Zea mays L, англійською – maize або corn.

Стаття 2

Кукурудза, що експортується в Китай, повинна відповідати нормам чинного фітосанітарного законодавства, правилам імпорту та національним стандартам Китаю і не повинна містити живих комах та шкідливих організмів, які знаходяться під карантинним контролем у Китаї (згідно переліку у Додатку 1); та не повинна бути умисно змішана або заражена іншими зерновими або чужорідними матеріалами які можуть містити карантинні організми.

Стаття 3

МАППУ повинно провести вивчення та досліди впродовж періоду вегетації кукурудзи із використанням міжнародно прийнятих методів нагляду та дослідження на предмет присутності таких шкідливих організмів, як Pantoea stewartii subs.Stewartii,Cladosporium griseo-olivaceum та Wheat streak mosaic virus для забезпечення відсутності таких шкідливих організмів у кукурудзі, експортованій в Китай.

За кожним сезоном МАППУ подаватиме до AQSIQ звіт про нагляд за шкідниками із описанням методів та результатів досліджень на площах вирощування впродовж періоду вегетації кукурудзи, а також іншу інформацію на запит AQSIQ.

МАППУ повинно запровадити інтегровану систему контролю шкідників – integrated pest management system (IPMS), яка б передбачала заходи мінімізації випадків ураження кукурудзи іншими шкідливими організмами, що знаходяться під карантинним контролем Китаю, та забезпечувати її застосування відповідними підприємствами. МАППУ надаватиме відповідну інформацію на запит AQSIQ.

Стаття 4

МАППУ повинно забезпечувати застосування підприємствами, що експортують кукурудзу в Китай, процедур очистки, зокрема, просіювання, в процесі зберігання та транспортування кукурудзи або на етапі до її відвантаження з метою суттєвого зниження можливості перевезення ґрунту, рештків рослин, домішок, насіння небезпечних бур’янів та інших зернових.

Стаття 5

МАППУ повинно вести реєстр експортерів та елеваторів, що експортують кукурудзу в Китай, з метою забезпечення виконання ними відповідних карантинних вимог та процедур очистки, зокрема, просіювання. МАППУ повинно завчасно надавати AQSIQ перелік таких зареєстрованих експортерів та елеваторів.

Стаття 6

До здійснення експорту кукурудзи до Китаю, МАППУ повинно проводити її карантин та інспекцію. На кожну партію, що відповідає вимогам цього Протоколу, МАППУ або уповноважений ним орган видаватиме фітосанітарний сертифікат із додатковою декларацією наступного змісту: “Партія відповідає вимогам, встановленим Протоколом фітосанітарних вимог щодо експорту кукурудзи з України до Китаю, та не містить шкідливих організмів, що знаходяться під карантинним контролем Китаю”.

МАППУ повинно завчасно надати зразок фітосанітарного сертифікату, що є чинним в Україні на цей час, для спрощення перевірки AQSIQ їх справжності при прибутті партій кукурудзи у порти Китаю.

Стаття 7

Дозвіл на імпорт, що його видає AQSIQ, повинен отримуватись відповідними китайськими імпортерами завчасно, до здійснення імпорту.

Кукурудза повинна завозитись в порти, визначені AQSIQ, та перероблятись на заводах, визначених AQSIQ.

Завантаження, розвантаження, транспортування, зберігання та переробка імпортованої кукурудзи повинні здійснюватись у відповідності з вимогами карантинного та митного контролю Китаю.

Імпортована кукурудза не може розповсюджуватись без переробки, вона також не може використовуватись у якості насіннєвого матеріалу.

Стаття 8

При прибутті української кукурудзи до китайських портів, органи інспекції та карантину Китаю (територіальні підрозділи AQSIQ) проводитимуть карантинний контроль та інспекцію.

Якщо при прибутті в кукурудзі буде виявлено Pantoea stewartii subs. Stweartii, Cladosporium griseo-olivaceum чи Wheat streak mosaic virus, територіальні підрозділи AQSIQ мають право повернути або знищити таку партію.

При виявленні будь-якого іншого шкідника, що знаходиться під карантинним контролем згідно Додатку 1 до цього Протоколу, такій партії буде дозволено ввезення після дієвої обробки.

У разі, якщо обробка не виявиться дієвою, територіальні підрозділи AQSIQ мають право повернути або знищити таку партію.

При виявленні інших карантинних шкідливих організмів, що не входять до Додатку 1 до цього Протоколу, така партія буде оброблена згідно відповідних положень Закону КНР “Про засади карантинного контролю тварин та рослин при перетині державного кордону Китаю” та підзаконних актів до цього закону.

Якщо проблема є достатньо серйозною, AQSIQ має право призупинити імпорт від відповідного експортера, елеватора, регіону вирощування або навіть усіх регіонів вирощування в Україні до вжиття необхідних заходів для виправлення становища.

Стаття 9

МАППУ повідомлятиме AQSIQ у письмовому вигляді про виявлення будь-яких нових шкідників кукурудзи на території України, а також про вжиття МАППУ вчасних контрольних заходів.

 AQSIQ буде вдосконалювати подальшу оцінку ризиків та переглядатиме цей Протокол з огляду на результати виникнення та виявлення шкідників в українській кукурудзі.

Стаття 10

 Сторони погоджуються розв’язувати питання, що можуть виникати у галузі інспекції та карантину, щодо кукурудзи, імпортованої з України до Китаю, шляхом технічних консультацій.

При потребі, спільно з МАППУ, AQSIQ направлятиме в Україну власних спеціалістів карантинного контролю для здійснення аналізу виявлення шкідників та застосовуваних МАППУ заходів контролю, інспекції, карантину тощо; витрати, пов’язані з такими візитами, включаючи транспорт, проживання та добові, покриваються відповідною стороною в Україні.

Стаття 11

Протокол набирає чинності з дати його підписання та зберігає чинність впродовж двох років. Якщо жодна зі сторін не повідомляє про своє бажання внести зміни або розірвати цей Протокол не пізніше ніж за шість місяців до спливу терміну його дії, цей Протокол подовжується автоматично на наступні дворічні терміни.

Вчинено в місті Пекін, в дату 9 листопада 2012 року в двох примірниках, кожний з яких українською, китайською та англійською мовами, тексти яких є рівноправними. У разі розбіжностей, переважає текст, викладений англійською мовою.

Від імені

Міністерства аграрної політики та продовольства України                    Від імені

Генеральної адміністрації нагляду

за якістю, інспекції та карантину

Китайської Народної Республіки

ДОДАТОК 1

 Перелік шкідливих організмів, що знаходяться під карантинним контролем Китайської Народної Республіки:

№ з/п Назва організму Назва організму укр.
1. Pantoea stewartii subsp. Stewartii диплодіоз кукурудзи
2. Cladosporium griseo-olivaceum кладоспоріум сіро оливковий
3. Wheat streak mosaic virus вірус смугастої мозаїки пшениці
4. Ostrinia nubilalis (Hubner) вогнівка кукурудзяна
5. Acanthoscelides obtectus квасоляна зернівка
6. Liposcelis bostrychophila сіноїд
7.  Plodia interpunctella південна амбарна вогнівка
8. Tribolium destructor Uyttenboogaart хрущак малий
9. Sitophilus granaries амбарний довгоносик
10. Trogoderma inclusum строката трогодерма
11. Trogoderma granarium Everts капровий жук
12. Zabrotes subfasciatus бразільська зернівка
13. Ambrosia artemisiifolia L. амброзія полинолиста
14. Ambrosia trifida L. амброзія трироздільна
15. Avena sterilis L. овес безплідний
16. Cenchrus incertus ценхрус малоквітковий
17. Cenchrus echinatus ценхрус довгоголковий
18. Centaruea repens L. гірчак повзучий
19. Elymus repens (L.) Gould пирій повзучий
20. Euphorbia dentata Michx молочай зубчастий
21 Sorghum halepense сорго алепське (гумай)
22. Xanthium spinosum дурнишник колючий